tr?id=287571818558943&ev=PageView &noscript=1
Leczymy cukrzycę

Leczymy cukrzycę

Twierdzimy, że cukrzyca jest wyleczalna. Jesteśmy gotowi poprzeć tą tezę dowodami. W tym celu podejmujemy się zorganizowania leczenia cukrzycy dla pilotażowej grupy około dwudziestu chętnych osób. Będzie ono prowadzone przez dietetyków i diabetologów.

Koszty leczenia

Usługi dietetyczne dla tych osób z grupy pilotażowej będą nieodpłatne. Konsultacje lekarskie i ewentualne leczenie farmakologiczne będzie wiązało się z odpłatnością według stawek podanych przez lekarzy.

Ogólnie o cukrzycy

Cukrzyca przejawia się nieprawidłową glikemią, której występowanie jest wysoce szkodliwe, a nawet wręcz zabójcze dla organizmu. Cukrzyca zostanie wyleczona jeśli glikemia zostanie na trwałe uregulowana.

Rozregulowana glikemia jest odpowiedzią organizmu na nieprawidłowe odżywianie polegające na dostarczaniu z pożywieniem nadmiernych ilości cukru. Sprzyjają jej dysfunkcje organizmu, które w przypadku cukrzycy typu 2 zostały spowodowane nieprawidłowym odżywianiem. Według obecnego stanu wiedzy medycznej usunięcie dysfunkcji sprzyjających nieprawidłowej glikemii nie jest możliwe.  Można jednak tak dobrać odżywianie danej osoby, żeby pomimo występujących u niej dysfunkcji glikemia była utrzymywana na odpowiednim poziomie. W niektórych przypadkach diabetolog może ordynować farmaceutyki poprawiające funkcjonowanie organizmu.

Jakie zmiany w diecie?

Trzeba wiedzieć, że chociaż przy cukrzycy istnieje konieczność wyeliminowania z diety węglowodanów szybkowchłanialnych, to jednak mniejsze znaczenie ma, co jemy. Ważne jest, ile czego jemy i łącznie z czym. Dostosowywanie diety danej osoby do takiej, która zapewni wyleczenie cukrzycy, czyli doprowadzi do utrzymywania na stałe odpowiedniej glikemii polega na wprowadzaniu, zwykle niewielkich jednak systematycznych, zmian w odżywianiu. W tym celu dana osoba powinna spisywać swoje codzienne posiłki, z podaniem wielkości każdej porcji i przesyłać te notatki dietetykowi. Dietetyk będzie analizował odżywianie i proponował odpowiednie korekty. Pomijając konieczność eliminacji złych węglowodanów, zalecenia dietetyka nie będą zbyt daleko idące. Chodzi o to, żeby były łatwe do wprowadzenia i stosowanie się do nich nie powodowało utraty przyjemności jedzenia zgodnie z zasadami opisanymi w mojej książce „Jedz dobrze i nie tyj”. Z czasem te nawet niewielkie zmiany doprowadzą do radykalnej zmiany odżywiania. Spowoduje ona, że wahania glikemii na trwałe ustąpią. Cukrzycę będzie można uznać za wyleczoną.

Do kogo kierowana jest oferta?

Do pilotażowej grupy osób leczących swoją cukrzycę zapraszamy wszystkich chętnych, w łącznej liczbie dwudziestu osób. Zapraszamy zarówno osoby z cukrzycą oraz czujące się nią zagrożone, a także osoby, które po prostu chcą schudnąć. Jednak, żeby nie pozbawiać szansy osób, które pomocy potrzebują i chcą ją uzyskać prosimy o zgłaszanie się osób, które są gotowe i zdeterminowane do kilkumiesięcznego spisywania swoich posiłków z ważeniem porcji*.

Leczenie będzie prowadzone publicznie z informowaniem** o rezultatach występujących u poszczególnych osób jednak z zachowaniem w tajemnicy ich danych osobowych.

*Zgłoszenia należy przesyłać na adres: zbyszek@mlynarski.pl

**O wynikach będziemy informować na naszej grupie na Facebooku 👉 Jak żyć z tą cukrzycą? (tu link do grupy: https://www.facebook.com/groups/201575631983844)