Być albo nie być w Portalu

Pani m_bakus zadała ważne pytanie:

Wszystkie informacje dotyczące wartości odżywczej znajdują się na etykiecie produktu, niektórzy z producentów zamieszczają je również na swoich stronach internetowych, dlaczego więc tak ważne jest ich zamieszczenie na portalu jedzdobrze.pl?”

Od razu trzeba sprostować i wyjaśnić powyższą kwestię. Na etykietach nie znajdują się wszystkie informacje o wartości odżywczej danego produktu, tylko niektóre z nich. Przepisy unijne rekomendują producentom dobrowolne podanie obecności trzydziestu ośmiu składników pokarmowych, a na etykiecie zwykle producenci podają ich sześć. Faktem jest, że przepisy są nowe. Będą się rozwijały. NIK zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o doprowadzenie do wprowadzenia do przepisów unijnych obowiązku zwiększenia zakresu informacji podawanej konsumentom.

Rozważając niniejszą problematykę warto uwzględnić, że celem wprowadzenia obowiązku informowania o produktach spożywczych jest zapewnienie konsumentom możliwości świadomego doboru żywności. To dlatego wprowadzono zasadę, że należy im podać informację o wartości odżywczej, bo jest ona niezbędna do bilansowania diety. Producent jest także zobowiązany podawać informację o alergenach, bo są osoby na nie wrażliwe oraz informację o składzie danego wyrobu, bo są osoby cierpiące na określone nietolerancje pokarmowe.

Postawmy pytanie. Czy informacja na etykiecie jest wystarczająca? Moim zdaniem nie jest. Zwykle z treścią etykiety można zapoznać się w sklepie w chwili zakupu. Warto rozważyć, czy opisane ograniczenie nie utrudnia konsumentom dokonywania świadomego doboru żywności?

Czy postulatu o łatwej dostępności informacji o żywności nie należy rozumieć w taki sposób, że informacja ta powinna znaleźć się w internecie?

Cieszę się, że są producenci podający w internecie dla dobra swoich klientów informacje o produkowanych wyrobach, wskazujące na ich skład, wartość odżywczą i obecność alergenów. Są oni jednak w znakomitej mniejszości. Producenci żywności podają w internecie informacje o produkcie wyłącznie w charakterze marketingowym, co może oznaczać, że kierują się raczej wyłącznie swoim interesem i nie przykładają odpowiedniej wagi do dbałości o dobro klientów.

Portal Jedz dobrze powstał właśnie po to, żeby wypełnić lukę w obszarze informacji o żywności. Chociaż Portal jest prowadzony przez redakcję czasopisma, a jak wiadomo domeną prasy jest także krytyka, producenci żywności powinni raczej traktować Portal jako sojusznika niż przeciwnika. Portal został zaprojektowany w sposób, który znakomicie ułatwia producentom wypełnianie powinności w zakresie informowania konsumentów o cechach produkowanych wyrobów.

Warto sobie uzmysłowić, że za informację o produktach spożywczych jest prawnie odpowiedzialny zwłaszcza producent. Jest on odpowiedzialny nie tylko za informacje, które sam publikuje, ale też za informacje funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Może zdarzyć się, że osoba, która nabyła wyrób spożywczy w sklepie internetowym podniesie wobec producenta roszczenie, że informacją dostępną publicznie w internecie została wprowadzona w błąd. Na dobrą sprawę producent powinien więc kontrolować wszystkie dostępne publicznie informacje o swoich wyrobach i w razie potrzeby je korygować. Obecnie producenci o to raczej nie dbają, jednak po pierwszym przegranym procesie odszkodowawczym zapewne uznają, że nie mają innego wyjścia. Portal ten problem rozwiązuje. Wystarczy, że producent zamieści w Portalu informację o swoim wyrobie i poda, że ma ona charakter wzorcowy i sklepy internetowe powinny ją linkować. Będzie to możliwe, ponieważ uniwersalny szablon stosowany w Portalu znacząco to ułatwi. Tak więc zamieszczenie w Portalu informacji o danym produkcie, nie dość, że ułatwia jej rozpowszechnianie i używanie przez wiele podmiotów gospodarczych, to na dodatek chroni producenta przez ewentualnymi roszczeniami związanymi w funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej informacji nieścisłych. Można zatem powiedzieć, że jeśli informacja o danym produkcie jest w Portalu, to jest wszędzie.

Zamieszczenie informacji w Portalu należy rozważać w kategoriach wyjścia naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Pozwala na łatwe dotarcie do grupy produktów tego samego rodzaju i ich porównywanie ze sobą, co ma duże znaczenie w kategoriach świadomego doboru pożywienia. Porównywanie produktów bazujące na danych czerpanych bezpośrednio ze stron producentów jest trudne, z uwagi na odmienne szablony i różnice w nawigacji. Na dniach w Portalu zostanie uruchomiona specjalna porównywarka produktów spożywczych.

Coraz więcej osób, kierując się względami medycznymi podejmuje samodzielne bilansowanie diety. Wykonywanie koniecznych obliczeń „na piechotę” jest bardzo uciążliwe. Portal rozwiązuje ten problem, bo udostępnia bezpłatnie program do bilansowania diety DrDietman. Jednak dany produkt może być uwzględniony w obliczeniach, jeśli znajduje się z bazie Portalu.  Stąd, jeśli określona osoba zwróci się do danego producenta o dopisanie produktu do bazy Portalu, producent ten jest prawnie zobowiązany uwzględnić otrzymaną prośbę. Ewentualne zaniechanie w tym względzie było by działaniem na szkodę zdrowia opisywanego konsumenta.

Nie należy raczej demonizować sprawy kosztów korzystania w Portalu. Informowanie konsumentów o wyrobach spożywczych jest powinnością producentów. Czy danemu producentowi wypada oczekiwać, że ktoś inny pokryje za niego koszty związane z wykonywaniem jego obowiązków? Opłaty są jawne, podane w opublikowanym Regulaminie i mają charakter symboliczny. Czym dla producenta mającego roczny obrót liczony w dziesiątkach milionów kwota 50 zł miesięcznie? Warto uwzględnić, że faktycznie korzyści z uczestnictwa w Portalu mogą być większe niż wydatki. I nie chodzi tu tylko o korzyści   marketingowe i wizerunkowe. Dostępny w Portalu, bezpłatny program DrDietman umożliwia, zgodne z przepisami unijnymi, samodzielne obliczenie wartości odżywczej produkowanych wyrobów. Niewątpliwie oszczędności związane z korzystaniem z programu w opisanym celu, mogą być dużo większe niż abonament.

Naszą misją jest informowanie opinii publicznej. Stąd, jeśli dany producent zgłosi i uprawdopodobni, że w danym roku nie stać go na opłacenie abonamentu, osobiście zwolnię go z tego obowiązku.

 

Dodaj komentarz