Każdy ma prawo wiedzieć, co je!

Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze jest platformą medialną polskiego rynku żywnościowego należącą do kategorii środków masowego przekazu. Jego zasadniczym celem jest informowanie opinii publicznej o oferowanych na polskim rynku produktach spożywczych, w kontekście zasad prawidłowego, zdrowego odżywiania.

Portal urzeczywistnia tezę, którą kieruje się Unia Europejska, że znajomość podstawowych zasad żywienia oraz posiadanie odpowiednich informacji żywieniowych na temat środków spożywczych w tym, o ich składzie, wartości odżywczej czy obecności alergenów, jest niezbędna dla podejmowania przez konsumentów świadomych wyborów, stąd jest bardzo ważna dla ich dobra oraz służy zapewnieniu skutecznej konkurencji.

W celu umożliwienia producentom żywności wypełniania powinności w zakresie informowania społeczeństwa o produkowanych wyrobach, Portal udostępnia szablon Tabel Wartości odżywczych, do których każdy producent żywności może wpisywać swoje wyroby. Społeczeństwo może oczekiwać, że każdy producent żywności będzie respektował prawo konsumentów do informacji o żywności i w ramach właściwego rozumienia zasad składających się na pojęcie społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) wpisze do Tabel Wartości Odżywczych Portalu dane dotyczące wszystkich swoich produktów spożywczych. Informacje podane przez producentów są traktowane jako ogólnodostępne, przy czym zarejestrowani użytkownicy mogą je wykorzystywać także w celach komercyjnych.

Portal udostępnia program DrDietman umożliwiający obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych oraz bilansowanie diety złożonej z produktów zamieszczonych w Portalu. Korzystanie z programu jest nieodpłatne. Program jest adresowany do producentów żywności, celem wykorzystywania go do obliczania wartości odżywczej produkowanych wyrobów. Może być wykorzystywany przez instytucje naukowe i uczelnie dla celów wspomagania działalności naukowej i dydaktycznej. Stanowi narzędzie dla dietetyków i lekarzy w tym zwłaszcza diabetologów dla układania jadłospisów o kontroli diety. Jest też przeznaczony dla każdej osoby, która chce profesjonalnie kontrolować swój sposób odżywania się i go korygować.

Dokładność obliczenia przez program DrDietman wartości odżywczej określonego produktu złożonego zależy od dokładności z jaką została podana wartość odżywcza jego składników. Trudne do przecenienia znaczenie dobroczynnego wpływu korzystania z programu DrDietman na zdrowie konsumentów, w tym zwłaszcza pacjentów dotkniętych chorobami dietozależnymi sprawia, że społeczeństwo może oczekiwać, iż producenci produktów jednoskładnikowych wpiszą do Tabel Wartości Odżywczych Portalu ich wartość odżywczą.

3 komentarze

  1. Andrzej 26 listopada 2018
    • Eleon3 27 listopada 2018
  2. zbyszek 27 listopada 2018

Dodaj komentarz